Školní družina

Provoz školní družiny pro přihlášené žáky začíná v pátek 2. 9. 2016.

Školní družina je otevřena každý den od 7:00 do 7:45 a po vyučování od 11:45 do 17:00.

Vedoucí vychovatelka: Eva Málková, e-mail: eva.malkova@zskunice.cz, mobil: 607 705 097

Vychovatelky: Neonila Makowiec, e-mail: neonila.makowiec@zskunice.cz

                     Alena Laštůvková, e-mail: alena.lastuvkova@zskunice.cz

Platby

Platba za školní družinu je stanovena na 200 Kč měsíčně ve dvou splátkách:

Číslo účtu: 107-6650860237/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a účel platby.

 

V rámci školní družiny nabízíme tyto kroužky: výtvarný a hudební kroužek, keramiku, deskové hry, korálkování, anglický jazyk, sportovní hry, dramatický kroužek, tanečky.