Školní družina

Provoz školní družiny pro přihlášené žáky začíná ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Školní družina je otevřena každý den od 7:00 do 7:40 a po vyučování od 11:45 do 17:00.

Časy vyzvedávání dětí z družiny: do 13:00 a dále od 15:00 do 17:00.

Prosíme o dodržování časů vyzvedávání vašich dětí z družiny.

Ve výjimečných případech a po domluvě lze čas vyzvedávání změnit. Pro uvolnění dítěte z družiny používejte vždy Žádost o uvolnění, kterou naleznete v dokumentech ke stažení. Z bezpečnostních důvodů nemůžeme dítě vydat na základě telefonické žádosti ani sms zprávy - neumožňuje to legislativa.

Opakované nedodržování časů vyzvedávání dětí z družiny výrazně narušuje výchovně vzdělávací činnost družiny, kterou jsme ze zákona povinni plnit. Školní družina není pouhé hlídání dětí. Děkujeme za respektování nastavených pravidel.

V dokumentech ke stažení naleznete Vnitřní řád školní družiny, o němž jste byli informování na začátku školního roku.

V době prázdnin a ředitelského volna bude činnost školní družiny přerušena.

Vedoucí vychovatelka: Eva Málková, e-mail: eva.malkova@zskunice.cz, mobil: 723 884 464

Vychovatelka: Neonila Makowiec, e-mail: neonila.makowiec@zskunice.cz, mobil: 728 133 026

                     Aneta Moravcová, e-mail: aneta.moravcova@zskunice.cz, mobil: 607 755 943

Rozdělení skupin ve šk. roce 2021/22

Bude upřesněno.

Platby

Platba za školní družinu je stanovena na 250 Kč měsíčně ve dvou splátkách:

Číslo účtu: 107-6650860237/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a účel platby - důležité pro evidenci plateb!

Z příspěvku na školní družinu nejsou hrazeny mzdové náklady pedagogických pracovníků.

 

V rámci školní družiny nabízíme tyto kroužky: bude upřesněno