Školní družina

Provoz školní družiny pro přihlášené žáky začíná v úterý 4. 9. 2018.

Školní družina je otevřena každý den od 7:00 do 7:45 a po vyučování od 11:45 do 17:00.

Časy vyzvedávání dětí z družiny: do 13:30 a dále od 15:00 do 17:00. Prosíme o dodržování časů vyzvedávání z důvodu nenarušování programu družiny.

V době prázdnin a ředitelského volna bude činnost školní družiny přerušena.

Vedoucí vychovatelka: Eva Málková, e-mail: eva.malkova@zskunice.cz, mobil: 723 884 464

Vychovatelka: Neonila Makowiec, e-mail: neonila.makowiec@zskunice.cz, mobil: 728 133 026

                     Aneta Moravcová, e-mail: aneta.moravcova@zskunice.cz, mobil: 607 755 943

                    

                              

Platby

Platba za školní družinu je stanovena na 200 Kč měsíčně ve dvou splátkách:

Číslo účtu: 107-6650860237/0100

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a účel platby - důležité pro evidenci plateb!

 

V rámci školní družiny nabízíme tyto kroužky: výtvarný a hudební kroužek, keramiku, deskové hry, anglický jazyk, atletiku, hokus- pokus, šikovné ručičky.