Kontakty

ZŠ Kunice, příspěvková organizace
Na Návsi 60
251 63 Kunice

kancelář školy: 730 872 782
e-mail: skola@zskunice.cz
www.zskunice.cz

IČ: 71294139

číslo účtu (platba družiny, pomůcek, sponzorských darů): 107 - 6650860237/0100

číslo účtu stravné: 115 - 2986180237/0100

Mgr. Blanka Chramostová
Ředitelka školy
telefon: 724 040 211
e-mail: blanka.chramostova@zskunice.cz

Mgr. Martina Laurová
Zástupce ředitelky
telefon: 777 142 822
e-mail: martina.laurova@zskunice.cz

 

Romana Votlučková                                                                                                                                                                       hospodářka školy                                                                                                                                                                    telefon: 730 872 782                                                                                                                                                                      e-mail: romana.votluckova@zskunice.cz