Školní jídelna - výdejna

 

Vážení rodiče,

stravné posílejte výhradně na účet číslo: 115 - 2986180237/0100, VS máte na přihlášce ke stravování.

Cena za jeden oběd je 30,-Kč.

 

Pro školní rok 2018/19 máme opět zajištěný dovoz jídel od firmy J + J školní jídelny spol. s r.o., Bezručova 94,Říčany.                                                                                                                                                                 

Máme zavedený informační systém, který umožňuje přípis platby na konto strávníka, přihlašování a odhlašování obědů.  Pro připsání vámi zaslané částky na výše uvedený účet je nutné zadat správný VS. Stávajícím strávníkům zůstává VS stejný, noví strávníci jej obdrží s přihláškou ke stravování 3. 9. 2018. Konto strávníka lze kontrolovat přímo na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny 10473.

Pro nové strávníky:

Stravné na září budete hradit až po vyplnění přihlášky a přidělení variabilního symbolu. Tento VS nám umožní spárovat platbu stravného se strávníkem, proto buďte prosím pozorní a VS pečlivě zadajte. U sourozenců bude stačit jedna platba a my v systému penízky sourozencům spravedlivě rozdělíme.

Oběd bude vydán v úterý 4. 9. 2018 těm, kteří nám 3. 9. 2018 oznámí, že o oběd v úterý 4. 9. mají zájem. Další dny již budete mít přístup ke svému účtu a odhlašování obědů si budete moci sami regulovat. Jídelníček by měl být vyvěšen s týdenním předstihem. Prosím o pečlivou kontrolu svého účtu strávníka, v systému budou vždy všechny obědy automaticky přihlášené. Hromadně je budeme odhlašovat např. z důvodu školního výletu apod.

Veškeré dotazy ke stravování směřujte prosím na vedení školy nebo na hospodářku školy tel: 730 872 782.

Přeplatky stravného za šk. rok 2017/18 byly vráceny na účet v srpnu těm, kteří o to požádali, ostatním strávníkům budou zůstatky převedeny na nový školní rok.

Od září 2018 se budou děti stravovat v nových prostorách školní jídelny, vydávání obědů bude na základě čipů, které všichni strávníci obdrží na začátku školního roku.  

Vyzvedávání obědů:

V případě nemoci dítěte si můžete vyzvednout oběd pouze první den nemoci ( vyhláška 107/2005 Sb.), oběd bude vydán do přinesených nádob v bodě od 11:20 do 11:35. Pro výdej oběda si přineste s sebou čip.  Z hygienických a provozních důvodů není možné vydávat obědy do přinesených nádob v době výdeje obědů žákům.