Školní jídelna - výdejna

 

Vážení rodiče,

stravné posílejte výhradně na účet číslo: 115 - 2986180237/0100, VS máte na přihlášce ke stravování.

Cena za jeden oběd je 30,-Kč.

 

Od školního roku 2017/18 máme nově zajištěný dovoz jídel od firmy J + J školní jídelny spol. s r.o., Bezručova 94,Říčany.                                                                                                                                                                 

Dále jsme zakoupili informační systém, který by měl zpřehlednit platby, přihlašování a odhlašování obědů. Prosím, abyste dosavadní příkazy placení obědů pozastavili. Na začátku září vám předáme přihlášky ke stravování s údaji o platbách. Zásadní změnou bude automatické připisování plateb na účet strávníka a možnost kontroly vašeho konta přímo na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny 10473.

 Stravné na září budete hradit až po vyplnění přihlášky a přidělení variabilního symbolu, který bude mít každý strávník jiný. Tento VS nám umožní spárovat platbu stravného se strávníkem, proto buďte prosím pozorní a VS pečlivě zadajte. U sourozenců bude stačit jedna platba a my v systému penízky sourozencům spravedlivě rozdělíme.

Obědy budou vydány v úterý 5. 9. 2017 těm, kteří nám 4. 9. 2017 oznámí, že o oběd v úterý 5. 9. mají zájem. Další dny již budete mít přístup ke svému účtu a odhlašování obědů si budete moci sami regulovat. Jídelníček by měl být vyvěšen s týdenním předstihem. Prosím o pečlivou kontrolu svého účtu strávníka, v systému budou vždy všechny obědy automaticky přihlášené. Hromadně je budeme odhlašovat např. z důvodu školního výletu apod.

Veškeré dotazy ke stravování směřujte prosím na vedení školy.

Přeplatky stravného za šk. rok 2016/17 byly v srpnu vráceny na vaše účty. V případě, že jste nejaké peníze poslali ještě o prázdninách, pošleme vám je zpět do konce srpna.