Školní jídelna - výdejna

 

Vážení rodiče,

stravné posílejte výhradně na účet číslo: 115 - 2986180237/0100, VS máte na přihlášce ke stravování.

Cena za jeden oběd:

Výdej obědu v jídelně je vázán na čip. Noví žáci čip obdrží v úterý 3. 9. od třídní učitelky. Cena za čip (115,- Kč) je zálohová          (o těchto 115,- Kč navyšte první platbu stravného). V případě odhlášení (= vrácení čipu) dítěte ze stravování bude vrácena i záloha za čip. V případě odhlášení ze stravování a neodevzdání čipu záloha vrácena nebude. V případě ztráty čipu nebo jeho poškození bude vyžadována záloha nová.

                                                                                                                                                                 

Máme zavedený informační systém, který umožňuje přípis platby na konto strávníka, přihlašování a odhlašování obědů.  Pro připsání vámi zaslané částky na výše uvedený účet je nutné zadat správný VS. Stávajícím strávníkům zůstává VS stejný, noví strávníci jej obdrží s přihláškou ke stravování 1. 9. 2020. Konto strávníka lze kontrolovat přímo na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny 10473.

Pro nové strávníky:

Stravné na září budete hradit až po vyplnění přihlášky a přidělení variabilního symbolu. Tento VS nám umožní spárovat platbu stravného se strávníkem, proto buďte prosím pozorní a VS pečlivě zadejte. U sourozenců bude stačit jedna platba a my v systému penízky sourozencům spravedlivě rozdělíme.

Oběd bude vydán ve středu 2. 9. 2020 těm, kteří nám 1. 9. 2020 oznámí, že o oběd ve středu 2. 9. mají zájem. Další dny již budete mít přístup ke svému účtu a odhlašování obědů si budete moci sami regulovat. Jídelníček by měl být vyvěšen s týdenním předstihem. Prosím o pečlivou kontrolu svého účtu strávníka, v systému si můžete volit ze dvou jídel. Hromadně  budeme odhlašovat obědy např. z důvodu školního výletu apod.

Veškeré dotazy ke stravování směřujte prosím na vedení školy nebo na hospodářku školy tel: 730 872 782.

Přeplatky stravného za šk. rok 2019/20 byly vráceny na účet těm, kteří o to požádali, ostatním strávníkům byly zůstatky převedeny na nový školní rok.

Vyzvedávání obědů v době nepřítomnosti dítěte ve škole:

Oběd Vám bude vydán pouze u vchodu ze školního dvora, z hygienických a provozních důvodů není možné obědy do jídlonosičů vydávat jiným způsobem. Není dovoleno vstupovat do budovy školy a vcházet do jídelny bez předchozí domluvy. Děkujeme za dodržování tohoto opatření.

V případě nepřítomnosti dítěte ve škole z důvodu nemoci si můžete vyzvednout oběd pouze první den nemoci ( vyhláška 107/2005 Sb.), oběd bude vydán do přinesených nádob v době od 11:20 do 11:35. Pro výdej oběda si přineste s sebou čip.  Z hygienických a provozních důvodů není možné vydávat obědy do přinesených nádob v době výdeje obědů žákům. Děkujeme za respektování tohoto nařízení.