Školní jídelna - výdejna

 

 

Informace k objednávání a platbě stravného:

Přihlašovat a odhlašovat obědy je možné přes bjednávkový systém na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny 3311 nejpozději do 6:00 hodin příslušného kalendářního dne.

Jídelníček je k dispozici na webových stránkách www.strava.cz, číslo jídelny 3311.

Ve školním roce 2016/17 cena oběda činí 27 Kč (polévka, hlavní jídlo, ovoce nebo zákusek a pitný režim).

Platbu stravného provádějte prosím bezhotovostním převodem na účet školy. Číslo účtu: 115-2986180237/0100, VS = rodné číslo strávníka, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte.

Stravné se hradí vždy do 20. kalendářního dne předcházejícího měsíce. Prosím dbejte na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. V opačném případě nebude možné obědy objednat.