ŠKOLNÍ KNIHOVNA

ZMĚNY V PROVOZU KNIHOVNY OD 12. 4. 2021:  Školní knihovna funguje v omezeném režimu.

Žáci přítomní ve škole mohou knihovnu opět navštěvovat o přestávkách nebo po vyučování (rodičům není vstup do knihovny umožněn).

Žáci na distanční výuce si mohou knihy objednávat na emailu knihovna@zskunice.cz, termín vyzvednutí (nebo vrácení) si domluvíte individuálně.

Běžná otevírací doba:

Kontakt:

Mgr. Jitka Šalenová

E -mail: knihovna@zskunice.cz

Čtenářem se může stát každý žák naší školy, nepotřebuje k tomu žádný průkaz apod. Knihy půjčujeme zdarma a standardní výpůjční doba je 30 dnů. Děti mohou v knihovně trávit i čas po vyučování, než jim začnou volnočasové aktivity. V pohodlí si zde můžou číst nebo si udělat domácí úkoly a referáty.

Více k pravidlům naleznete zde.

Aktuální seznam knih naleznete zde.

Školní knihovnu jsme otevřeli 1. 9. 2019. V současné chvíli nabízí k vypůjčení přes 1500 knih (máme beletrii i naučnou literaturu, klasiku i literaturu současnou). Při výběru knih se zaměřujeme na nabídku literatury pro děti prvního stupně a postupně se snažíme fond rozšiřovat i o knihy pro starší čtenáře. Chceme dětem nabídnout takové knihy, které se jim budou líbit a čtení je bude bavit. Za to, že máme dětem co nabídnout, vděčíme z velké části sponzorům a rodičům, kteří nám darovali knihy nebo na ně finančně přispěli.

Do budoucna připravujeme počítačový koutek s připojením na internet, který budou děti moci využívat pro vyhledání informací, např. při přípravě referátů nebo jiných školních úkolů.

Knihovna je i místem pro nejrůznější setkání rodičů a dětí, občanů Kunic, pořádání besed, seminářů apod. Plánované akce sledujte v aktualitách zde.

 

Poděkování

Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří darovali knihy do školní knihovny nebo jinak přispěli na její vybavení!