ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Školní knihovnu otevíráme v pondělí 2. 9. 2019. V naší knihovně nemáme pouze povinnou četbu, ale mnohem více.

Knihovna je otevřena v těchto dnech:

Kontakt:

Mgr. Jitka Šalenová

E -mail: knihovna@zskunice.cz

Čtenářem se může stát každý žák naší školy, knihy si může vypůjčit na jeden měsíc a zdarma.

Naše knihovna v současné chvíli nabízí k vypůjčení přes 650 knih, knižní fond plánujeme nadále rozšiřovat. Při výběru knih se zaměřujeme na nabídku literatury pro děti prvního stupně. Snažíme se dětem nabídnout takové knihy, které se jim budou líbit a čtení je bude bavit. Děti mohou v knihovně trávit i čas po vyučování, než jim začnou volnočasové aktivity.

Fond literatury pro starší čtenáře se snažíme postupně rozšiřovat. Toto se nám začíná dařit díky sponzorským darům.

V případě zájmu můžete i Vy naší knihovně darovat knihy.

Aktuální seznam knih naleznete zde.

Připravujeme počítačový koutek s připojením na internet, který budou děti moci využívat např. pro přípravu referátů nebo jiných školních úkolů.

Knihovna je i místem pro nejrůznější setkání rodičů a dětí, občanů Kunic, pořádání besed, seminářů apod.