Třídy

Přehled třídních učitelek ve školním roce 2018/19:

1. A - Mgr. Radana Kroupová

2. A - Mgr. Jana Tůmová

3. A - Bc. Petra Petrů

4. A - Mgr. Martina Laurová

5. A - Mgr. Blanka Chramostová

 

Bc. Kateřina Pecková - výuka anglického jazyka

Mgr. Petra Davidová - výuka vlastivědy 4. a 5. ročník, tělesné výchovy 4. ročník, výtvarné výchovy 5. ročník

Ing. Marie Šimáňová - výuka pracovních činností 2., 4. a 5. ročník. přírodovědy 5. ročník

Jana Kubátová - asistent pedagoga