Třídy

Přehled třídních učitelů školním roce 2021/22

1. A  - Judita Kösslerová

1. B - Mgr. Marcela Kumstová

2. A - Mgr. Martina Laurová

3. A - Bc. Petra Petrů

3. B - Mgr. Věra Kovačková

4. A - Mgr. Radana Kroupová

5. A - Mgr. Blanka Chramostová

6. A - Ing. Michaela Kubečková

7. A - Mgr. Tomáš Kalát

8. A - Mgr. Michaela Škodová

Ostatní vyučující 

Bc. Kateřina Pecková - výuka anglického jazyka

Mgr. Petra Davidová - výuka vlastivědy a dějepisu, půlí hodiny českého jazyka a prvouky ve 2. ročníku

Mgr. Věra Kamenická - výuka fyziky 6., 7., 8. ročník

Mgr. Jarmila Ptáčková - výuka anglického jazyka, výchovně vzdělávacích předmětů

Eliška Šimonová - výuka tělesné výchovy, výchova ke zdraví 6. a 8. ročník

Mgr. Zdeněk Zána - výuka tělesné výchovy 

Věra Hájková - výuka přírodovědy 4. a 5. ročník

Lenka Zerzánová - výuka výtvarné výchovy na 2. stupni

Viktorie Lokvencová - výuka hudební výchovy na 2. stupni 

Asistent pedagoga

 Bc. Jana Kubátová, Věra Hájková, Bc. Zuzana Frýbová, Monika Bartáková, Vladimíra Slepičková, Markéta Hrubá

 

Jak u nás zvoní:

1. hodina 8:00 - 8:45

2. hodina 8:55 - 9:40

3. hodina 10:00 - 10:45

4. hodina 10:55 - 11:40

5. hodina 11:50 - 12:35

6. hodina 12:45 - 13:30

7. hodina 13:40 - 14:25

8. hodina 14:35 - 15:20