Třídy

Přehled třídních učitelek ve školním roce 2019/20

1. A - Bc. Petra Petrů

1. B - Mgr. Věra Kovačková

2. A - Mgr. Radana Kroupová

3. A - Mgr. Blanka Chramostová

4. A - Mgr. Jarmila Ptáčková

5. A - Mgr. Martina Laurová

6. A - Mgr. Michaela Škodová

Ostatní vyučující 

Bc. Kateřina Pecková - výuka anglického jazyka

Mgr. Petra Davidová - výuka vlastivědy 5. ročník, hudební výchova  3. a 5. ročník, dějepis a zeměpis 6. ročník

Mgr. Věra Kamenická - výuka fyziky 6. ročník

Ing. Michaela Kubečková - výuka prvouky 3. ročník, přírodovědy 5. ročník, matematiky a informatiky 6. ročník

Eliška Šimonová - výuka tělesné výchovy 1. - 4. ročník, výchova ke zdraví 6. ročník

Mgr. Zdeněk Zána - výuka tělesné výchovy 5. a 6. ročník

Asistent pedagoga

 Jana Kubátová