1. A

Třídní učitelka

Petra Petrů

e-mail: petra.petru@zskunice.cz

mobil: 605 234 083

Rozvrh hodin

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí  ČJ ČJ AJ   
Úterý  ČJ PRV ČJ   
Středa HV ČJ  PČ  AJ 
Čtvrtek  ČJ ČJ  PRV TV  TV
Pátek ČJ  M  ČJ  VV