1. A

 

Třídní učitelka

Bc. Petra Petrů

 e-mail: petra.petru@zskunice.cz

Rozvrh hodin 2019/20

          1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ M ČJ AJ HV
Úterý ČJ M TV TV AJ 
Středa ČJ ČJ PRV VV  
Čtvrtek ČJ ČJ M  
Pátek ČJ ČJ M PRV