6. A

Třídní učitelka

Mgr. Michaela Škodová

e- mail: michaela.skodova@zskunice.cz

 Rozvrh hodin 2019/20

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí  ČJ M AJ VKO  IKT
Úterý ČJ AJ FY  FY PČ 
Středa  TV TV ZE ZE HV 
Čtvrtek DĚ  AJ PŘ  ČJ VKZ 
Pátek  M AJ ČJ  M VV  VV