Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku

26. 04. 2018

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

Č.j. 75/2018/ZŠK

Základní škola Kunice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole 26 uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační číslo               Rozhodnuto                                             Registrační číslo                                      Rozhodnuto

MSZQ6                                PŘIJAT                                                   OFHJ6                                                    PŘIJAT        

HZZWB                                PŘIJAT                                                   59NCB                                                   PŘIJAT  

4WU9W                              PŘIJAT                                                   8TBO7                                                   PŘIJAT 

TWGZ2                                PŘIJAT                                                    OYVI5                                                    PŘIJAT

LYQL1                                  PŘIJAT                                                    7AINW                                                   PŘIJAT

NWO60                              PŘIJAT                                                     79HVZ                                                   PŘIJAT

LL7ZZ                                  PŘIJAT                                                    QQKX4                                                   PŘIJAT

WX59S                                PŘIJAT                                                     2PPY6                                                   PŘIJAT

UY0YJ                                  PŘIJAT                                                     0HNCK                                                  PŘIJAT

4HIGA                                 PŘIJAT                                                    7JNXA                                                    PŘIJAT

LM6FT                                PŘIJAT                                                    MF3MR                                                  PŘIJAT

NS2WB                              PŘIJAT                                                      LOXMU                                                 PŘIJAT

K20PK                                PŘIJAT   

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 26. 4. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 26. 4. 2018 na webových stránkách školy  www.zskunice.cz. O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o vydání jeho stejnopisu. Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti tomuto nelze podat odvolání.

 V Kunicích dne 26. 4. 2018                                                                                                                 Mgr. Blanka Chramostová

                                                                                                                                                  ředitelka školy

Zpět na výpis všech novinek