Výsledky zápisu do 1. ročníku pro šk. rok 2022/2023

29. 04. 2022

 

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

pro šk. rok 2022/23

 Č.j. 150/2022/ZŠK

 Základní škola Kunice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole uchazečů s tímto registračním číslem:

 

reg. číslo

VÝSLEDEK

reg. číslo

VÝSLEDEK

ROLZD

přijat/a

QTQ4L

přijat/a

WPR54

přijat/a

DAV4E

přijat/a

9NLCK

přijat/a

VFXB2

přijat/a

W2JPO

přijat/a

Y4VP1

přijat/a

AGC6W

přijat/a

Y4JNS

přijat/a

XUFSB

přijat/a

AAPYW

přijat/a

HBPFP

přijat/a

ECHOZ

přijat/a

N5BNP

přijat/a

HK8M2

přijat/a

UD5ID

přijat/a

7E54U

přijat/a

K14ZC

přijat/a

3RWPA

přijat/a

F9POX

přijat/a

2MC34

přijat/a

3GZF6

přijat/a

O843D

přijat/a

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 29. 4. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 29. 4. 2022 na webových stránkách školy  www.zskunice.cz. O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které se stane součástí spisu každého přijatého dítěte ve škole.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o vydání jeho stejnopisu. Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je v právní moci rozhodnutí, které bylo oznámeno a proti tomuto nelze podat odvolání.

 

                                                                                                                          Mgr. Blanka Chramostová

Zpět na výpis všech novinek