Informace k provozu školy od 4. 1. do 10. 1. 2021

28. 12. 2020

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 23. prosince 2020 se opět zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole s výjimkou žáků 1. a 2. ročníku.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/12/Krizov%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-o-provozu-%C5%A1kol-a-%C5%A1kolsk%C3%BDch-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-%C4%8D.-1377-od-27.-prosince-2020-do-10.-ledna-2021.pdf

Žáci 3. - 7. ročníku přecházejí 4. 1. 2021 na distanční formu výuky dle zavedených on-line rozvrhů a konzultací. On-line výuka bude jako již tradičně probíhat přes platformu Microsoft Teams, informace k výuce, domácí úkoly + další studijní materiály a hodnocení budou vkládány do systému Škola Online.

Provoz školy pro  1. a 2. roník bude zajištěn od 7:15 hodin, kdy můžete využít ranní družinu, po vyučování bude školní družina do 17:00 hodin. Pokud bude dítě samo odcházet po vyučování domů, sdělte nám tuto skutečnost písemnou formou.

Vyučování bude probíhat dle původního rozvrhu platného od 1. 9. 2020. Kroužky jsou zakázané.

Stravování bude zajištěno, děti na prezenční výuce se budou moci naobědvat v jídelně, děti na distanční výuce mohou využívat výdejní okénko v době 11:30 - 13:30 hod. Obědy objednávejte v systému strava.cz.

Stále platí zákaz zpěvu a sportovní činnosti při vzdělávání. Čas určený pro tělesnou výchovu budeme využívat ke zdravotním procházkám, proto Vás žádáme, aby děti měly vhodné oblečení a obuv.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Vybavte prosím Vaše děti dostatečným počtem roušek na každý den.

Děkuji Vám za pochopení, držím nám všem palce, abychom i nadále vše zvládali a zůstali zdraví.

V novém roce se budu těšit na viděnou!

Blanka Chramostová

Zpět na výpis všech novinek