Provoz školy od 12. 4. 2021

07. 04. 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na mimořádné opatření MZDR si Vás dovoluji informovat a organizaci provozu školy od 12. 4. 2021. Opatření vlády umožňuje přítomnost žáků pouze z 1. stupně v rotačním režimu. Nastavení organizace výuky vychází z personálních možností naší školy a současně zachování distanční výuky. Rozdělení tříd tak, aby do školy docházeli společně všichni sourozenci, nebylo možné. Děkuji za pochopení.

Organizace rotační výuky

Skupina A:  1. A, 2. A + 4. A.

Skupina B:  2. B, 3. A + 5. A. 

12. 4. - 16. 4.     Skupina A – prezenčně (chodí do školy, platí tradiční rozvrh)

                          Skupina B – zůstává doma a pokračuje nastavená online výuka             

                                                

19. 4. -  23. 4.  Skupina A – zůstává doma a pokračuje nastavená online výuka                  

                        Skupina B – prezenčně (chodí do školy, platí tradiční  rozvrh)

Střídání skupin platí do odvolání.

Druhý stupeň se vzdělává stále pouze distančně.

Testování žáků

Podmínkou ke vstupu do školy je podstoupení neinvazivního antigenního testu a to tzv. samoodběrem, který se bude provádět ve stanech bez přítomnosti zdravotníka na školním dvoře každé pondělí a čtvrtek před vyučováním v době od 7: 10  do 7: 45 hod. Během testování žádáme u mladších žáků o Vaši osobní přítomnost,                u starších žáků Vás budeme v případě pozitivního testu telefonicky kontaktovat. Pokud doložíte potvrzení o prodělání onemocnění COVID – 19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nebo budete-li mít negativní výsledek RT – PCR testu ne starší 48 hodin od poskytovatele zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření MZDR k provádění testů, nemusí Vaše dítě podstoupit testování ve škole. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Výsledek testu bude negativní = žák jde do školy

Výsledek testu bude pozitivní = žák odchází domů a musí podstoupit PCR test, o jehož výsledku musí být informována škola.

Pokud se objeví pozitivní test v jedné třídě během druhého testování (čtvrtek), musí celá třída opustit výuku a budeme čekat na pokyny hygieny.

Školní družina

Ranní družina nebude v provozu, děti půjdou rovnou do své třídy. Po výuce bude družina otevřena do 17:00 hod.

Stravování

Školní jídelna – výdejna bude opět v provozu od pondělí 12. 4. Děti přítomné ve škole se budou moci stravovat přímo v jídelně, pro ostatní strávníky bude opět fungovat výdejní okénko v režimu, jak jste byli zvyklí. Obědy mají všichni strávníci od 12. 4. přihlášené, proto Vás prosím, abyste si v systému strava.cz sami obědy zkontrolovali a popř. odhlásili. Děkuji.

Přeji Vám pevné zdraví a věřím, že tuto nelehkou situaci společně zvládneme.

                                                                                                                                                    Blanka Chramostová

P. S. Parkování u školy je bohužel omezené, obrňte se prosím trpělivostí. 

Zpět na výpis všech novinek