Operační program Výzkum, věda a vzdělávání

03. 01. 2018

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004684

Zkrácený název projektu: Základní škola Kunice šablony

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Rozvoj škol formou projektů zjednodušeného vykazování-šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Základní škola Kunice šablony

Datum zahájení: 1. 7. 2017

Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2019

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

 

„Projekt Základní škola Kunice je spolufinancován Evropskou unií.“

Vybrali jsme tyto šablony:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (cizí jazyky)

 

Zpět na výpis všech novinek