Operační program Výzkum, věda a vzdělávání

01. 03. 2019

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011899

Zkrácený název projektu: ZŠ Kunice šablony II

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_063 Šablony II Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název výzvy: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název projektu CZ: ZŠ Kunice šablony II

Datum zahájení: 1. 3. 2019

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2020

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

„Projekt ZŠ Kunice šablony II je spolufinancován Evropskou unií.“

Vybrali jsme tyto šablony:

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD - čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her

 

Zpět na výpis všech novinek