Odlišná organizace šk. roku 2017/18

16. 03. 2018

Zdůvodu rekonstrukce a přestavby školy bude školní rok 2017/18, v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončen dne 15. 6. 2018. Souhlas se změnou v organizaci školního roku byl udělen MŠMT - odborem správy a řízení vzdělávací soustavy.

Škola v potřebném rozsahu přiměřeně zajistí zaopatření žáků, kteří nemají zajištěnou péči v uvedeném období.

Organizace 15. 6. 2018

V 8:00 - 9:00 vydávání vysvědčení, 9:00 - 12:00 provoz školní družiny, 12:00 oběd, po obědě žáci odcházejí domů. V odpoledních hodinách bude škola z důvodu stěhování uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Zpět na výpis všech novinek