Třídy

Přehled třídních učitelek ve školním roce 2019/20

1. A - Mgr. Martina Laurová

2. A - Bc. Petra Petrů

2. B - Mgr. Věra Kovačková

3. A - Mgr. Radana Kroupová

4. A - Mgr. Blanka Chramostová

5. A - Mgr. Jarmila Ptáčková

6. A - Mgr. Tomáš Kalát

7. A - Mgr. Michaela Škodová

Ostatní vyučující 

Bc. Kateřina Pecková - výuka anglického jazyka

Mgr. Petra Davidová - výuka vlastivědy 5. ročník, dějepis 7. ročník, půlené hodiny ČJ v 1. ročníku

Mgr. Věra Kamenická - výuka fyziky 6., 7. ročník

Ing. Michaela Kubečková - výuka matematiky 5. - 7. ročník

Eliška Šimonová - výuka tělesné výchovy 1. - 3. ročník, výchova ke zdraví 6. ročník

Mgr. Zdeněk Zána - výuka tělesné výchovy 4. - 7. ročník

Věra Hájková - výuka výtvarné výchovy 2. ročník, 4. ročník,

Asistent pedagoga

 Bc. Jana Kubátová, Věra Hájková, Bc. Zuzana Frýbová, Monika Bartáková, Vladimíra Slepičková