3. A

 

 

 

Třídní učitelka

Mgr. Radana Kroupová

Asistentka pedagoga: Věra Hájková

e-mail: radana.kroupova@zskunice.cz

Rozvrh hodin 2020/21

  1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí ČJ/AJ ČJ/AJ  VV  VV  
Úterý  ČJ AJ/M  AJ/M PRV  ČJ 
Středa  ČJ HV   
Čtvrtek  ČJ ČJ/AJ  ČJ/AJ  
Pátek  ČJ  M  PRV  TV TV 

Odkazy na videa z naší třídy: 

Videoklip V naší ulici v podání dětí 3. třídy

 Projektový den Čarodějnice

Chalange Jerusalema

Den dětí