07. 07. 2023

Organizace školního roku 2023/2024.

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2021 a končí v úterý 2. ledna 2024.
Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na týden: 19. 2. - 25. 2. 2024.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.
Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Základní škola Kunice zahájila 1. března 2023 realizaci projektu ZŠ Kunice šablony OP JAK
(reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004437). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání, cíl politiky Sociální Evropa, specifické cíle:
• Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy
• Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
V rámci projektu dojde k personálnímu posílení základní školy, vzdělávání pracovníků, spolupráci pracovníků ve vzdělávání a aktivitám inovativního vzdělávání.
NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE

Pomoc kunické rodině v nouzi

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás tímto informovat o rozhodnutí obce poskytnout podporu kunické rodině, a to formou veřejné sbírky, kterou obec vyhlásila. Veřejnou sbírku eviduje Krajský úřad Středočeského kraje. Rodina se dostala náhlým úmrtím otce šesti dětí do velmi tíživé situace. Jakákoli finanční podpora pomůže ulehčit tuto velmi složitou životní situaci mamince Veronice a jejím šesti dětem.

Peníze lze poslat na účet nebo složit v hotovosti na Obecním úřadě Kunice. Číslo zvláštního účtu veřejné sbírky je: 35-836 085 0267/0100.

Předem děkujeme vám všem, kterým není osud našich kunických sousedů lhostejný.

Osvědčení sbírka

Přijmeme od 1. 9. 2023 na částečný úvazek asistenta/asistentku pedagoga. V případě zájmu kontaktujete ředitelku školy, tel.: 724040211. 

Vážení rodiče, milí žáci,  školní rok zahájíme v pondělí 4. 9. 2023. 

Prvňáčci slavnostně zahájí školní rok v 9:00 hodin v knihovně. 

Žáci 2. - 9. ročníku zahájí školní rok se svými třídními učiteli/učitelkami v 8:00 hodin ve svých kmenových třídách, kde se zdrží nejdéle do 8:45 hodin. 

Na všechny se moc těšíme a přejeme úspěšný školní rok! 

V souladu s platnou legislativou a po projednání se zřizovatelem školy uděluje ředitelka školy na pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno. Činnost školní družiny bude v tento den přerušena.  Zaměstnanci školy se budou prezenčně ve škole vzdělávat v oblasti poskytování první pomoci. 

 

Hledáme paní na úklid budovy tělocvičny. Nástup říjen 2023, částečný úvazek.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy Blanku Chramostovou na čísle 724040211.