07. 07. 2022

Organizace školního roku 2022/2023.

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2021 a končí v pondělí 2. ledna 2023.
Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.
Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na týden: 13. 2. - 19. 2. 2023
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.
Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 3. září 2023.
Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

02. 02. 2022

Národní plán doučování

Vážení rodiče, chtěla bych Vás informovat o pokračování podpory doučování žáků. Do plánu doučování jsou zařazeni ti žáci, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Od ledna do srpna roku 2022 bude tato aktivita pokračovat v rámci Národního plánu obnovy a finančním zdrojem pro realizaci budou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Vánoční setkání

Základní škola Vás zve v úterý 13. 12. od 16:00 hodin před školu na vánoční setkání. Přijďte načerpat vánoční náladu, zazpívat si koledy, dát si svařáček, klobásku nebo cukrovíčko. Těšíme se na Vás!

pozvanka_na_setkani (2)

Ředitelka základní školy Kunice, příspěvkové organizace vyhlašuje po projednání se zřizovatelem podle §24 zákona odst. 2 č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) na čtvrtek 15. 12. 2022 ředitelské volno z důvodu celodenního školení pedagogického sboru.
Pro 1. stupeň bude zajištěn provoz školní družiny od 7:00 do 17:00 hodin. Využít mohou i děti, které do družiny běžně nechodí.
Jídelna – výdejna bude v běžném provozu pro všechny strávníky. Žáci 2. stupně si mohou v tento den dojít do jídelny na oběd, možno též odnést jídlo ve vlastním jídlonosiči. V případě nezájmu o oběd si každý strávník musí oběd sám odhlásit.