V říjnu 2020 v knihovně startujeme 1. ročník hry Lovci perel. Úkolem je najít v knihovně knížku označenou symbolem „Toto je perlorodka“, přečíst ji a odpovědět na několik jednoduchých otázek vztahujících se k příběhu. Za správné odpovědi čtenář dostává „perly“ (korálky) a postupně si tvoří šperk – pro sebe, maminku, paní učitelku apod.

Proč děti motivovat k účasti ve hře?

  • hra umožňuje dětem objevit nové knížky, po kterých by samy jinak třeba nesáhly
  • podporuje čtení s porozuměním
  • naučí děti pracovat s informacemi a textem
  • dobrovolné otázky vedou čtenáře k zamyšlení a vyjádření vlastního názoru

Lovci perel jsou úmyslně definováni jako hra. Slovo hra je spjato s hraním, hravostí, potažmo zábavou a radostí, to vše je hlavním účelem Lovců perel. Naší snahou není lámání rekordů ve čtení, ale budování vztahu ke knížkám a ke knihovně. Do hry se mohou zapojit i nečtenáři, otázky zodpoví s pomocí rodičů nebo namalují obrázek.

Hra vychází z oficiální verze na www.lovciperel.cz, ale je upravena podle možností naší školy. Hrát může každý žák naší školy, do hry vstupuje při odevzdání první vyplněné hrací karty.

Úplná pravidla a seznam všech knih perlorodek v ZŠ Kunice můžete najít v knihovně nebo zde:

Zásady a pravidla úspěšného lovu v ZŠ Kunice

Lovci perel – seznam knih

Těší nás, že se do hry zapojilo už více než 40 šikovných “lovců”!