Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám představit systém BELL hop pro školní družinu, který od 1. 9. 2022 v naší škole zavádíme.

Díky čipovému systému BELLhop si snadno zažádáte o vydání dítěte ze školní družiny. Stačí pouze přiložit čip ke dveřnímu terminálu a systém předá Vaši žádost právě té paní vychovatelce, která má v daný okamžik Vaše dítě na starosti. Není tedy třeba zjišťovat, ve kterém oddělení ŠD se právě Vaše dítě nachází. Stejně tak není nutné do oddělení telefonovat.

Na každé dítě obdržíte od školy čip pro každou osobu, která je oprávněná jej vyzvedávat ze školní družiny. Díky digitálnímu podpisu našich čipů se výrazně zvyšuje zabezpečení provozu školní družiny a minimalizuje se riziko chyby při vyzvedávání dětí ze ŠD.

Pokud je Vaše dítě na kroužku, oddělení je na vycházce nebo na školním hřišti, systém Vás na to upozorní na displeji terminálu.

Kromě zvýšení bezpečnosti provozu školní družiny je dalším významným přínosem systému BELLhop i to, že výrazně šetří čas vychovatelkám v jednotlivých odděleních. Ty se díky tomu mohou daleko více věnovat dětem, čímž se značně zvyšuje kvalita služeb, které školní družina poskytuje.

Čipy budou vydávány na základě žádosti, kterou si můžete stáhnout ve složce školní družiny. Cena za 1 čip je 100,- Kč. Promyslete, kolik čipů budete chtít, každý čip bude na konkrétní osobu, která za něj bude zodpovídat. Každá oprávněná osoba k vyzvedávání musí být uvedena na přihlášce do ŠD. Nelze na jeden čip vyzvedávat více dětí. Používané čipy škola zpět nevykupuje, děkujeme za pochopení.

Věříme, že  oceníte zkvalitnění služeb, které školní družina díky systému BELLhop bude poskytovat Vám i Vašim dětem.