Škola v Kunicích byla založena roku 1900 (o škole se v obci Kunice uvažovalo již od roku 1789, ale až roku 1897 bylo rozhodnuto, že škola opravdu bude stát) a sloužila až do roku 1979. Budovu získal Středočeský kraj a vybudoval zde speciální internátní školu. Novodobá historie Základní škola Kunice se začala psát v prosinci 2014, kdy zastupitelstvo obce schválilo Zřizovací listinu školy a tím nastartovalo řadu procesů, které vedly k úspěšnému otevření školy již v září 2015. Původně škola užívala pronajaté prostory, které se podařilo po usilovných jednáních získat zpět od Středočeského kraje do majetku obce Kunice. Následovala kompletní rekonstrukce a přístavba školy i tělocvičny. Postupně se podařilo všechny prostory vybavit tak, aby se staly pro děti, zaměstnance i rodiče příjemným prostředím, kde se mohou nejen vzdělávat, ale i setkávat se při nejrůznějších kulturně společenských příležitostech. Součástí školy je školní družina, která slouží k zájmovému vzdělávání dětí, výdejna – jídelna a tělocvična.

Podrobné informace o každém školním roce jsou uvedeny ve školní kronice.