Změny v provozu knihovny od 30. 9. 2021:  Školní knihovna funguje v novém režimu.

Žáci přítomní ve škole mohou knihovnu navštěvovat po vyučování (rodičům není vstup do knihovny umožněn).

Vedením školní knihovny je pověřena: Mísha Škodová a Věrka Hájková.

Běžná otevírací doba:

  • Pondělí  13:00 – 15:00 hodin
  • Středa 14:00 – 15:00 hodin

Kontakt:

E-mail: knihovna@zskunice.cz

Čtenářem se může stát každý žák naší školy, nepotřebuje k tomu žádný průkaz apod. Knihy půjčujeme zdarma a standardní výpůjční doba je 30 dnů. Děti mohou v knihovně trávit i čas po vyučování, než jim začnou volnočasové aktivity. V pohodlí si zde můžou číst nebo si udělat domácí úkoly a referáty.

Více k pravidlům naleznete zde.

Aktuální seznam knih naleznete zde.

Školní knihovnu jsme otevřeli 1. 9. 2019. V současné chvíli nabízí k vypůjčení přes 1700 knih (máme beletrii i naučnou literaturu, klasiku i literaturu současnou). Při výběru knih se zaměřujeme na nabídku literatury pro děti prvního stupně a postupně se snažíme fond rozšiřovat i o knihy pro starší čtenáře. Chceme dětem nabídnout takové knihy, které se jim budou líbit a čtení je bude bavit. Za to, že máme dětem co nabídnout, vděčíme z velké části sponzorům a rodičům, kteří nám darovali knihy nebo na ně finančně přispěli.

Do budoucna připravujeme počítačový koutek s připojením na internet, který budou děti moci využívat pro vyhledání informací, např. při přípravě referátů nebo jiných školních úkolů.

Knihovna je i místem pro nejrůznější setkání rodičů a dětí, občanů Kunic, pořádání besed, seminářů apod. Plánované akce sledujte v aktualitách zde.

Poděkování

Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří darovali knihy do školní knihovny nebo jinak přispěli na její vybavení!