Složení Školské rady od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026
Členové:
Mgr. Tereza Morávková – zástupce rodičů (mobil: 776 549 993)
Mgr. Tomáš Kalát – předseda školské rady, zástupce za základní školu
Ing. Pavel Hirsch – zástupce za zřizovatele základní školy, 
Pro komunikaci s členy školské rady používejte prosím tyto kontakty: tomas.kalat@zskunice.cz; tereza.mor@seznam.cz; hirsch@kunice.cz


Zápisy z jednání školské rady jsou k nahlédnutí u předsedy školské rady.