• podnětné a moderní zázemí vesnické školy
  • komplexní rozvoj žáků, rozvoj znalostí, kompetencí, sociální zralosti,
    rozvoj intelektu, ale i zručnosti, pohybových dovedností, uměleckého cítění
  • školní knihovnu
  • školní družinu + zájmové kroužky
  • výdejnu s jídelnou – výběr ze 2 jídel
  • služby školního psychologa
  • sportovní kurzy, školy v přírodě, účast na olympiádách a soutěžích, exkurze, besedy, výlety
  • preventivní programy pro žáky
  • virtuální prohlídka školy