Vážení rodiče,

stravné posílejte výhradně na účet číslo: 115 – 2986180237/0100, VS máte na přihlášce ke stravování.

Děti     7-10 let oběd    37- Kč včetně DPH

Děti   11-14 let oběd    43,- Kč včetně DPH

Děti nad 15 let oběd    47,- Kč včetně DPH

Výdej obědů v jídelně je vázán na čip. Noví žáci čip obdrží od třídní učitelky. Cena za čip 150,- Kč. Čip není zálohovaný, jelikož slouží zároveň pro vstup do budovy školy. V případě ztráty čipu nebo jeho poškození si žák musí zakoupit nový čip.

Máme zavedený informační systém, který umožňuje přípis platby na konto strávníka, přihlašování a odhlašování obědů.  Pro připsání vámi zaslané částky na výše uvedený účet je nutné zadat správný VS. Stávajícím strávníkům zůstává VS stejný, noví strávníci jej obdrží s přihláškou ke stravování. Konto strávníka lze kontrolovat přímo na stránkách www.strava.cz, číslo jídelny 10473.

Pro nové strávníky:

Stravné na září budete hradit až po vyplnění přihlášky a přidělení variabilního symbolu. Tento VS nám umožní spárovat platbu stravného se strávníkem, proto buďte prosím pozorní a VS pečlivě zadejte. U sourozenců bude stačit jedna platba a my v systému penízky sourozencům spravedlivě rozdělíme.

Obědy se vydávají od druhého školního dne. Další dny již budete mít přístup ke svému účtu a odhlašování obědů si budete moci sami regulovat. Jídelníček by měl být vyvěšen s týdenním předstihem. Prosím o pečlivou kontrolu svého účtu strávníka, v systému si můžete volit ze dvou jídel. Hromadně  budeme odhlašovat obědy např. z důvodu školního výletu apod.

Veškeré dotazy ke stravování směřujte prosím na vedení školy nebo na hospodářku školy tel: 730 872 782.

Vyzvedávání obědů v době nepřítomnosti dítěte ve škole:

Oběd Vám bude vydán pouze u vchodu ze školního dvora, z hygienických a provozních důvodů není možné obědy do jídlonosičů vydávat jiným způsobem. Není dovoleno vstupovat do budovy školy a vcházet do jídelny bez předchozí domluvy. Děkujeme za dodržování tohoto opatření.

V případě nepřítomnosti dítěte ve škole z důvodu nemoci si můžete vyzvednout oběd pouze první den nemoci ( vyhláška 107/2005 Sb.), oběd bude vydán do přinesených nádob v době od 11:20 do 11:35. Pro výdej oběda si přineste s sebou čip.  Z hygienických a provozních důvodů není možné vydávat obědy do přinesených nádob v době výdeje obědů žákům. Děkujeme za respektování tohoto nařízení.